[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]


"...... ontsnapt aan een grote ramp...."

De donateursdag op zaterdag 24 september 2022

Inleiding

De jaarlijkse donateursbijeenkomst van de Stichting v/h Rotterdamse Tramweg Maatschappij vindt traditioneel plaats op de laatste zaterdag van de maand september; in 2022 was dat dus 24 september.

Vele donateurs (en bezoekers) weten inmiddels de weg naar het RTM-museum aan de parallelweg van de Brouwersdam (G.C. Schellingerweg 2, De Punt West) goed te vinden, op eigen gelegenheid of als extra service met de ingelegde museumbus. Deze bus, de RTM 107 “Grasklokje”, (met chauffeur Jaap van Splunter) vertrok deze keer vanaf het metrostation Spijkenisse Centrum om 10:00 uur.

Rond 11:00 uur was het al aardig druk geworden op het remiseterrein en in het museumgebouw en uiteindelijk konden zo’n 200 donateurs verwelkomd worden. Bij het betreden van het museum viel al direct op, dat de uitbreiding van het gebouw, ook wel bekend als de derde fase van de geplande uitbreiding, al goede vordering maakte: het stalen frame van de constructie van de nieuwbouw was al nagenoeg opgetrokken, maar daarover bij de foto’s meer info. Na de ontvangst met koffie en taartpunt “naar ruime keuze” kon om 12:00 uur in de remiseloods de presentatie beginnen.↑ → Wie van ver komt, heeft trek. Dat weten ze bij de RTM al van vroeger. Buffetrijtuigen en stationsrestauraties waren dan ook geen onbekend fenomeen om de reizigers te voorzien van enige consumpties. De catering in het museumgebouw heeft die traditie voortgezet. En bovendien: op donateurs moet je zuinig zijn: koffie en taart dus bij de ontvangst.


Jaaroverzicht 2022

Voorzitter Laurens Pit verwelkomde alle donateurs. Hij zei in zijn toespraak, dat er in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet zijn. Ondanks de hete, warme en vooral gortdroge zomer was het bezoekersaantal toch uitgekomen op rond de 12.000 . Het financieel jaarverslag 2021 (toegezonden bij de laatste Tramkoerier) ziet er gezond uit (voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar het jaarverslag op de internet-site van de RTM-Ouddorp), opnieuw hebben enkele vrijwilligers hun stoomtractie-diploma behaald, waardoor een jongere generatie de toekomst meer zekerheid en continuïteit biedt, werd het Sperwertramstel van een volledig nieuwe elektrische uitrusting voorzien (met een succesvolle proefrit), en de ingrijpende revisie van stoomloc 56 nadert zijn voltooiing. Naar verwachting zijn het Sperwertramstel en loc 56 einde dit jaar weer bedrijfsvaardig en kunnen we ze begin volgend jaar presenteren. Aan het rijtuigenpark wordt continue gewerkt; dit jaar was ABD-rijtuig 397 aan de beurt voor een volledige vernieuwing. In de Tramkoerier wordt regelmatig verslag gedaan van deze projecten. De energiecrisis heeft ons museum ook niet onberoerd gelaten. Het verkrijgen van de juiste steenkolen voor onze stoomlocs wordt steeds moeizamer en we zullen met andere railmusea met stoomtracties samenwerken om te kijken of een gezamenlijke inkoop gerealiseerd kan worden. Ook de toepassing van led-verlichting, zowel in ons gebouw als in het materieel moet bijdragen aan een duurzame vorm van energieverbruik.


Twee belangrijke punten wil Laurens Pit nog meedelen. We hebben af moeten zien van baanverlenging van West Repart naar Scharendijke. Het nieuwe beoogde tramtracé blijkt niet of zeer lastig en tegen zeer hoge kosten in te passen in de bestaande (wegen)infrastructuur: er zouden een tunnel moeten komen, het wegpatroon moet opgeschoven worden en zeer steile hellingen aangelegd moeten worden. Dat zou een onbetaalbare investering gaan kosten, die per saldo in de exploitatie geen of weinig toegevoegde waarde zal opleveren. We gaan nog met de provincie (in dit geval Zeeland) en de Gemeenten (in dit geval Schouwen-Duiveland) in gesprek of zij andere oplossingen zien of kunnen bijdragen in de zeer hoge kosten. Wel zijn er goede ontwikkelingen om de aanleg van de rondvaartboot van Rederij Zeeland te verplaatsen van Middelplaat-Haven naar West Repart. Dat maakt ook het berijden van het volledige baantraject aantrekkelijker en logischer voor de reizigers die ook het boottochtrondje op de Grevelingen willen doen.

Een ander punt van grote zorg was de duinbrand op 9 augustus, die er bijna voor zorgde dat we hier met zijn allen niet meer hadden gezeten. “Dankzij de inzet van de brandweer en Defensie met een blushelikopter en onze vrijwilligers zijn we aan een ramp ontsnapt. Het benodigde bluswater werd uit het Grevelingenmeer gehaald en dat bleek onze redding. Allen die zich ingezet hebben, mijn grote dank”, aldus Laurens Pit. Een verslag van deze bijna-ramp staat in de herfst-uitgave van de Tramkoerier.

Tenslotte bedankte Laurens Pit alle trouwe donateurs en geldgevers. “We zijn een stabiele organisatie met een trouwe achterban en een gezonde financiële positie. Met onze hardwerkende vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze collectiestukken, het baanonderhoud, het museumgebouw, machinisten en conducteurs en de winkelverkoop en alle denkbare klussen die gedaan moeten worden, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet”.

Hij geeft het woord aan Jan de Bruin, want zoals in het lentenummer van de Tramkoerier van dit jaar was te lezen, gaat Jan met zijn functie opleider en het lesgeven in stoomcursussen bij vijf organisaties stoppen. Wel zal hij als medewerker bij de RTM actief blijven en blijft hij deel uitmaken van de examencommissie en examens stoomtractie afnemen. Zijn opvolger is Wesley Aarse.

Voor de laatste maal reikt Jan de Bruin de diploma’s uit als gevolg van geslaagde examens voor de functie stoommachinist. Op zaterdag 2 juli slaagden Rick van Splunter en Floris Belle voor het theorie-examen Stoomtractie (en daarna ook voor het praktijk-examen).

Rick van Splunter wordt geïnterviewd voor een artikel in Eilanden Nieuws.

Beeldpresentatie

De hoofdredacteur van de Tramkoerier, Mark Grootendorst doorliep met zijn gevoel voor humor hierna met een beeldpresentatie de hoogtepunten van het jaar en wat aan vernieuwingen, restauraties en de voortgang van diverse projecten bereikt is. Een kleine (niet volledige) opsomming van wat in 2022 is gerealiseerd aan de hand van de gepresenteerde dia’s; achter de schermen (en vaak niet zichtbaar….) wordt keihard gewerkt. Een video bracht alles nog levendig in beeld. In de Tramkoerier wordt regelmatig verslag gedaan van diverse projecten.

Drie trams op blokafstand

In de middag waren maar liefst 3 trams ingezet, die rond 13:30 uur met een interval van enkele minuten na elkaar vertrokken uit de Remise; zie tabel dienstregeling hieronder. Alle trams reden naar en van het eindpunt West Repart/Dolfijn:

  • De MABD 1602 reed vooruit als fotografentram als tram 1602H/1602T;
  • De MABD 1804 reed met stalen rijtuigen als tram 1804H/1804T;
  • Stoomloc 54 reed met houten rijtuigen als tram 54H/54T en had nog enkele gesloten goederenwagens achterop aan de haak tot Middelplaat Haven.

Wie het een beetje slim aanpakte kon met uit- en overstappen onderweg op andere trams overal fraaie foto’s maken, ook “langs de lijn”.

Met de terugkeer rond 15:30 uur van alle trams en donateurs op het remiseterrein kon nog wat nagenoten worden van het nodige rangeerwerk, de verschroeide aarde in het duingebied bekijken, de winkel bezoeken en nog de dorstige en hongerige magen vullen bij de catering.

Rond 16:30 uur werd de geslaagde donateursdag afgesloten en keerde iedereen weer huiswaarts, met vooral in de middag zonnige perioden.

Hieronder de dienstregeling van de trams en een impressie van de dag in foto's.


↑ ↑ → Verschroeide aarde ter hoogte van de remise na de duinbrand op 9 augustus 2022. De natuur zal zich hier vanzelf weer spoedig herstellen, is de verwachting.
Het driedelige Sperwer-tramstel in de remiseloods. Het rijvaardig maken is bijna gereed. De elektrische uitrusting (bedradingen) moest vrijwel volledig vernieuwd worden.
Vanuit de “fotografentram” kon bij het uitrijden en vertrek (v: 13:30 u.) van spoor 4 (na de lus bij De Punt) de gereedstaande trams 1804H (op spoor 8, vertrek 13:40 u.) en 54H (op spoor 9, vertrek 13:45 u.) gefotografeerd worden. Het is vrij uniek, dat je van een locatie vertrekt en daar 10 minuten later nog een keer langs rijdt; wel aan de goede kant gaan zitten of staan......
↑ → Donkere wolken pakken zich samen boven het Grevelingenmeer en in de rest van Nederland zou het buiig en langdurig regenen, maar bij de RTM bleef het droog en zonnig. Place to be.
Motorrijtuig MABD 1602 reed vooruit als fotografentram als tram 1602H en stopt hier (13:45/13:46) in Port Zélande. We zijn uitgestapt en wachten de tweede tram met motorrijtuig 1804 af voor een overstap (13:56/13:57).
Kitesurfen op het Grevelingenmeer.
Spuisluis in de Brouwersdam.
"Personeelstop" in De Punt.
Nog even nagenieten op het einde van de donateursdag.

Uitbreiding museumgebouw, 3e fase

De uitbreiding van het museumgebouw met een derde fase is al een plan dat dateert uit 2013. Namelijk stapsgewijs te groeien naar een eindsituatie in drie afgeronde fasen met elk haalbare en bijbehorende investeringen. Met de bouw van fase 2 werd daar al rekening mee gehouden: de westgevel van de bouw van fase 2 bestaat uit een wand met houten schroten die nu eenvoudig verwijderd kunnen worden. In deze wand bevond zich ook de entree van het museum. Deze ingang komt nu aan de zuidzijde van fase 3 met een duidelijker zichtbare en fraaiere entree. Zie voor een volledig overzicht ook de pagina Infrastructuur op deze site. Overigens zijn financiële bijdragen, giften of donaties voor deze uitbreiding nog steeds welkom !! De onderstaande foto’s zijn op 24 september 2022 gemaakt, zowel in de ochtenduren als in de late middaguren met een andere zonnestand. Het bouwen in een duingebied vraagt een zorgvuldige voorbereiding met de vergunning verlenende instanties.

Begin april 2022 werden door de eigen vrijwilligers met de eigen RTM-bouwkranen de eerste voorbereidingen voor de nieuwbouw getroffen. De trottoirbanden zijn verwijderd uit het gedeelte van de straat dat afgegraven moet gaan worden en er werd een begin gemaakt om een gedeelte van de bestrating te verwijderen. Het stuk grond waar gebouwd gaat worden werd opgeruimd en werd bouwrijp gemaakt. In de weken erna werd het terrein afgegraven en werd de betonbekisting voor de fundering voorbereid en aangelegd. De ingang voor publiek werd afgesloten en de toegang tot het museum wordt tijdens de bouwperiode omgeleid via een deur aan de achterzijde.

Op dinsdag 30 augustus is de aannemer begonnen met het metselen van het eerste gedeelte van de muren van de fundering van de uitbreiding (bron: facebookpagina Stichting RTM Ouddorp). Het beton van de fundering waarop de poeren van de staalconstructie komen te staan werd een week eerder, op woensdag 24 augustus gestort.

Op 15 september 2022 is er begonnen met het plaatsen van de staalconstructie. Als het dak gemonteerd is, kan begonnen worden met het metselen van de muren. De bouwmaterialen lagen al enige tijd in depot op het museumterrein. Zie ook de pagina 25 en pagina 26 op deze site.

Naar verwachting zal de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2023 bouwkundig opgeleverd worden, waarna de (her)inrichting van het museum in eigen beheer zal plaatsvinden. Met de start van het nieuwe rijseizoen in april 2023 hoopt men de nieuwe situatie te kunnen presenteren.