[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Een Koninklijke erepenning, twee lintjes van Oranje-Nassau, puddingbroodjes en een jubileumboek


Ouddorp, Remise De Punt. RTM-logo op gevel museumgebouw. Foto: Eric van der Reiden, 28 augustus 2016.

Inleiding

De donateursbijeenkomst van de Stichting v/h Rotterdamse Tramweg Maatschappij in Ouddorp op zaterdag 24 september 2016 stond in het teken van een feestje en veel waardering voor wat in 50 jaar bereikt is.

“Het heeft Zijne Majesteit, de Koning Willem Alexander behaagd…….”

Een Koninklijke Erepenning voor de RTM, twee gedecoreerden met een Koninklijke onderscheiding inclusief lintje, Jan de Bruin en Eric van der Reiden, veel bloemen, mooie toespraken, prachtig zonnig weer, leuke en afwisselende tramritten, roompuddingbroodjes met koffie, ijsjes..... veel ijsjes. Een grote opkomst van liefhebbers: de remise zat tjokvol. Het jubileumboek t.g.v. de viering van 50 Jaar RTM werd gepresenteerd en kon door de voorintekenaars in ontvangst genomen worden en prijkt al in de boekenkast. Oude verhalen over vroeger aangehoord en mijn tramvrienden weer gesproken. Het leven kan zéér aangenaam zijn.

Zonnig en veel bezoekers

Maar we beginnen bij het begin: het RTM Museum was deze dag voor publiek gesloten wegens "een besloten bijeenkomst", zo was vooraf aangekondigd.
De dag begon zoals bij de RTM intussen bijna gebruikelijk: prachtig zonnig zomerweer, de RTM lijkt er patent op te hebben. Kort na 10:00 uur liep de grote parkeerplaats bij de remise al vol met bezoekers, terwijl de RTM-pendelbus "Grasklokje" ook al onderweg was vanaf station Rotterdam Lombardijen waar het zijn OV-reizigers ophaalde voor een directe rit naar Ouddorp. Service van de zaak…
En mijn eigen voertuig had de gebruikelijke 120 kilometers tussen mijn woonplaats en de remise ook overbrugd in anderhalf uur.

Rond 12:00 uur begon het programma zoals te verwachten was: een vergadering voor en met de donateurs waarin het bestuur zou terugblikken op het voorbije jaar: het traditionele jaaroverzicht en de stand van de financiën. Maar het liep anders: wie een feestje te vieren heeft trakteert zijn gasten bij binnenkomst eerst op koffie “met wat er bij”: de roompuddingbroodjes van de Echte Bakker uit Ouddorp, Akershoek, waren vers aangeleverd en smaakten voortreffelijk. Buiten was wat materieel opgesteld en in de winkel kon wat rondgesnuffeld worden. De remise liep langzaamaan vol en raakte uiteindelijk tjokvol met donateurs en genodigden. Meer stoelen moesten aangesleept worden.


De “Leider van den Dienst”, Mark Grootendorst, verwelkomde iedereen en gaf meteen maar door, dat voor deze bijeenkomst een uurtje uitgetrokken was. De bijeenkomst begon ter verwelkoming van alle aanwezigen met een historische collage van foto’s met een beamerpresentatie. Daarna sprak de voorzitter van het Bestuur, Roel Sparreboom een kort woord. Hij verwelkomde als eerste twee bijzonder gasten: loco-burgemeester Gerrit de Jong van de Gemeente Goeree-Overflakkee en oud-burgemeester Gerard van Velzen van de voormalige zelfstandige gemeente Goedereede, die zich destijds bestuurlijk keihard heeft ingezet om de verhuizing van het RTM-complex vanuit Hellevoetsluis naar Ouddorp mogelijk te maken. Niet met een oorspronkelijk bedachte tramlijn van Strand Noord naar De Punt, maar wel met een veel succesvollere invulling van een tracé vanuit de remise, het Museum, over de Brouwersdam tot een eindhalte vlak bij Scharendijke op het voormalige eiland Schouwen, wat later een gouden greep bleek te zijn, zowel vanuit toeristisch oogpunt als vanwege de veel eenvoudiger grondverwerving.


Roel Sparreboom hield het kort. Maar wilde niet onvermeld laten te memoreren, dat “het museum niet alleen het mooiste trambedrijf heeft op een unieke locatie, maar ook het meest beweeglijke”, met historische trams én oude autobussen. Met de oprichting van de watertoren (replica van de watertoren van Strijen) en de zeer recent aangeschafte en opgeknapte waterkolom wordt de outillage van het historische trambedrijf steeds completer. ”Er is veel te zien en te beleven, maar er gebeurt ook veel onzichtbaar achter de schermen: de administratie en het secretariaat zijn in uitstekende handen van Sam de Haan en het RTM-archief in Middelharnis wordt gestadig ontsloten door Eric van der Reiden. De financiën worden bekwaam beheerd door Herman Smit. “Vrijwilligers zijn het cement in de samenleving en in gezamenlijkheid kunnen we veel bereiken en we hebben niemand op de loonlijst staan” , aldus Sparreboom die daarmee afsloot. “We gaan op weg naar de 75 jaar!”

De onderste foto is gemaakt door Roel Sparreboom. De Koninklijke Erepenning voor de RTM.

“Het heeft Zijne Majesteit, de Koning Willem-Alexander behaagd…….”

Uit handen van de loco-burgemeester Gerrit de Jong kreeg de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij de Koninklijke Erepenning uitgereikt, gevolgd door een onderscheiding aan twee medewerkers van de Stichting: Jan de Bruin kreeg de onderscheiding en bijbehorende versierselen uitgereikt als Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Eric van der Reiden als Lid in de orde van Oranje Nassau. Deze onderscheidingen zijn een blijk van waardering voor de inzet en kennis en kunde van de gehele organisatie en symboliseert het respect voor alle vrijwilligers van de RTM.
Beide jubilarissen werden in de bloemen gezet.

Loco-burgemeester De Jong feliciteerde de RTM met het gouden feest, maar ook met de fantastische inzet van alle vrijwilligers die, onder leiding van het stichtingsbestuur, deze publiekstrekker op de kaart hebben gezet. De ontwikkelingen hier op deze locatie passen perfect in de items in de Erfgoedlijn. Het originele RTM-materieel is niet alleen voor vernietiging behoed, maar in perfecte conditie letterlijk weer op de rails gezet door vrijwilligers. Ook kwam nog even een memorabel moment ter sprake: wethouder Visser heeft in 1988 de eerste kraagschroef losgedraaid bij de opbraak in Hellevoetsluis en er ook weer ingedraaid in Ouddorp.


Jubilaris Jan de Bruin, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jan de Bruin uit Rotterdam begon in 1972 bij de RTM als opleider en examinator. Hij draagt als vrijwilliger de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het materieel en leidt jongeren op en geeft cursussen aan belangstellenden om stoker en machinist te worden op de stoomlocomotieven. Het doorgeven van het vak aan jongeren vindt hij van levensbelang voor de toekomst. Dit doet hij niet alleen voor de RTM, maar ook voor andere spoorwegorganisaties. Ook zorgt Jan voor de nodige certificeringen die nu eenmaal bij een spoor- en trambedrijf horen. Hij schreef een aantal boeken over spoor- en tramhistorie, zoals onder meer het boek “Het Indische spoor in oorlogstijd” (de spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië in de vuurlinie, 1873 – 1949*). Jan de Bruin is mede-auteur van het RTM-Jubileumboek “Van Oud naar Goud”.

Eric van der Reiden, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Eric van der Reiden uit Brielle werd geëerd vanwege zijn veelzijdige inzet voor de RTM. Hij is sinds s1976 betrokken bij het museum. Hij verzorgt met enkele anderen de restauratie en het schilderwerk van het materieel en de gebouwen, was conducteur in Hellevoetsluis en is betrokken bij het baanonderhoud en beheert het RTM-archief in Middelharnis. Eric van der Reiden verzorgt de digitalisering van documenten en oude foto’s en is mede-auteur van het RTM-Jubileumboek “Van Oud naar Goud”.
Daarna volgde de presentatie van het jubileumboek waarvan het eerste exemplaar werd uitgereikt aan oud-burgemeester Gerard van Velzen. De voorintekenaars konden hun bestelling daarna afhalen bij een aparte kraam. Voor anderen was het boek te koop in de museumwinkel.

De RTM - van Oud naar Goud

Het jubileumboek ”De RTM – van Oud naar Goud” t.g.v. het 50-jarig bestaan (1966 – 2016) van de Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg (RTM) te Ouddorp omvat 247 pagina's, 352 veelal unieke foto's uit het omvangrijke RTM-archief, 67 tekeningen en 13 kaarten en plattegronden. De schrijvers, 4 medewerkers van RTM, Mark Grootendorst, Jan de Bruin, Cor Boelhouwers en Eric van der Reiden hebben veel tijd en energie gestoken in het beschrijven van de unieke geschiedenis van een uniek trambedrijf en museum. Dit boek valt niet alleen op doordat plaats wordt ingeruimd voor vaak onderbelichte onderwerpen, maar ook doordat veel illustraties nog nimmer zijn gepubliceerd, zoals veel kleurenfoto’s en tekeningen uit het eigen archief. Van de meeste voertuigen in het RTM-museum zijn prachtige kleurentekeningen opgenomen, die speciaal voor dit boek werden vervaardigd. Ook zijn in dit boek netkaarten en gedetailleerde plattegronden van emplacementen te vinden. De weg naar succes bleek voor het RTM-museum lang en moeilijk. De ups en downs, het wel en wee, de verhuizing van Hellevoetsluis naar Ouddorp in 1989 en het uiteindelijke resultaat van 50 jaar museumtram komen in dit boek ook uitvoerig aan bod. Als bijlage wordt een dvd geleverd met de geluidsfilm “De Eilandentram” uit 1954 en drie vrijwel onbekende historische geluidsopnamen uit 1955 en 1961.

Voor de liefhebber van de RTM en de geïnteresseerde in het interlokaal openbaar vervoer uit reeds voorbije tijden, een fraaie aanvulling op andere reeds bestaande boeken over de RTM.
Het boek is te bestellen door overmaking van € 44,75 (afgehaald in Ouddorp) of € 48,75 (verzonden) met vermelding van uw naam, adres en woonplaats op rekening NL58 RABO 0351 2008 00 t.n.v. Stichting RTM.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Uquilair BV. ISBN: 978-90-71513-93-0.


Ouddorp, RTM-remise, 24 september 2016. Van links naar rechts: loco-burgemeester Gerrit de Jong, RTM-voorzitter Roel Sparreboom en de gedecoreerden Jan de Bruin en Eric van der Reiden. Foto: Wim van Vossen Fotografie.

De tramritten

Inmiddels stond op het remiseterrein een viertal trams klaar met een gevarieerde samenstelling:

  • Motorrijtuig MABD 1602 met de rijtuigen AB 396 en ABP 397; deze tram maakte een slag naar Port Zélande (tram 10/11, groene tabel) en werd daar op het kopspoor gerangeerd.
  • Stoomloc 50 had een lange sleep van 10 goederenwagens aan de haak en reed naar West Repart/Dolfijn (tram 40/41, blauwe tabel), t.w. een gesloten, een open, tweeassige en vierassige goederenwagens.
  • Motorrijtuig MABD 1804 met de rijtuigen B 1515, ABR 1517 en postwagen PD 291; deze tram maakte een slag naar Middelplaat Haven (tram 20/21, rode tabel).
  • Stoomloc 54 met de zeven teakhouten rijtuigen AB 398, BD 438, AB 394, B 363, B 367, B 364 en AB 417 reed naar West Repart/Dolfijn (tram 30/31, witte tabel).

Dankzij een uitgekiende dienstregeling (zie hieronder) werden enkele voorbijrijdingen of inhalingen gerealiseerd, zodat de uitgekiende fotografen vrijwel alle trams mooi konden fotograferen en leuke combinaties zien of foto-composities konden vastleggen. De van West Repart/Dolfijn terug kerende goederentram 41 en de reizigerstram 31 werden op de terugweg vanaf Port Zélande gecombineerd waarbij de beide stoomlocs 50 en 54 de lange gemengde tram van 17 wagens (!) in voorspan-tractie naar de Remise reden. We zagen de “Leider van den Dienst” regelmatig op de verschillende locaties heen en weer vliegen om het tramverkeer in goede, veilige banen te leiden: daar moet haast een “dienstauto” aan te pas gekomen zijn.


Nadat iedereen en al het materieel weer terug was in de remise werd nog nagepraat over de bijzonder geslaagde dag. Om 16:15 uur vertrok museumbus “Grasklokje” met de laatste bezoekers weer naar Rotterdam.

Hieronder een impressie in foto’s van deze bijzondere dag.

Port Zélande, 24 september 2016. Deze foto is gemaakt door Marlijn Oudwater. Jubilaris Eric van der Reiden en familie waren toe aan een verkoelend ijsje van de plaatselijke stationssnackbar.

Bronnen en referenties: