Thema Infrastructuur

In het thema Infrastructuur ga ik wat dieper in op de verschillende aspecten en verschijningsvormen van de railinfrastructuur. Die infrastructuur is nogal divers en is in verschillende onderdelen te beschouwen: de boven en onderbouw van een spoor, stationsgebouwen, bruggen en tunnels, de seintechnische installaties, seinhuizen, etc.

Op verschillende pagina’s wordt dieper in gegaan op die facetten of worden ze in een bredere context geplaatst. Vaak ook met historische achtergronden. Daarbij houd ik de basisnavigatie in stand; kies dus altijd eerst het land, dan een maatschappij of museum in dat land en dan het thema Infrastructuur van het gekozen railbedrijf in de linker hoofdnavigatie. Deze drietrapsnavigatie betekent dus dat een thema Infrastructuur op meerdere plaatsen op deze website te vinden zal zijn. Een thema Infrastructuur per railbedrijf kan vervolgpagina’s bevatten. Op elke pagina kan naar andere pagina’s gewisseld worden met een paginaverwijzing bovenaan.

En natuurlijk zullen foto’s en ander beeldmateriaal het thema illustreren.

De inhoudsopgave van Nederland/NS/Infrastructuur is tot dusver als volgt:
(klik op een genummerde pagina hieronder voor een directe koppeling)

Titels:

 • Pagina 1: Bovenbouw en onderbouw algemeen
 • Pagina 2: Vernieuwing emplacementen Geldermalsen - Tiel
 • Pagina 3: Spoorvernieuwingen in Hilversum
 • Pagina 4: Hoe sein 40 in Hilversum van hooggeplaatst sein een dwergsein werd
 • Pagina 5: Bruggen en tunnels
  >
  Hemspoortunnel/Hembrug
  >
  IJsselspoorbrug bij Zwolle
 • Pagina 6: Sporen in Arnhem
 • Pagina 7: Project Almelo Verdiept
 • Pagina 8: Randstadspoor Utrecht en omgeving
  • Pagina 8A: Open Dag van de Bouw: verslag van bezoek aan station Vaartsche Rijn en knooppunt Lunetten op 2 juni 2012
 • Pagina 9: Sporen in het verleden: Utrecht CS (noordzijde)
 • Pagina 10: Zwolle Spoort
 • Pagina 11: Sporen in Den Bosch
 • Pagina 12: Breda, de Poort van Brabant
 • Pagina 13: Bouwput Amsterdam Centraal
 • Pagina 14: Station Geldermalsen, restauratie perronkap
 • Pagina 15: Combiplan Nijverdal, een tunnel voor spoor en weg
 • Pagina 16: Ombouw Enschede
 • Pagina 17: Vernieuwing stationsgebied Bilthoven
 • Pagina 18: Project OV SAAL (capaciteitsuitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad)
 • Pagina 19: De overloopwissels 1 en 3 in Hilversum
 • Pagina 20: Spoorzone Tilburg, nieuwe passages station
 • Pagina 21: Nieuwe verkeersleidingspost Utrecht - Cartesius Driehoek
 • Pagina 22: Vernieuwing Amsterdamse stationsgebieden
 • Pagina 23: Spoorzone Delft, nieuw station en spoortunnel
 • Pagina 24: Nieuwe traverse Bussum-Zuid
 • Pagina 25: Ombouw Naarden-Bussum. Van meersporig emplacement naar 2-sporig doorstroomstation
 • Pagina 26: Ombouw Geldermalsen. PHS op de noord-zuid corridor