Elektrische locomotieven

Het Nederlands Spoorwegmuseum (NSM) beschikt over de volgende elektrische locomotieven:

Bron: Wikipedia.

Op deze pagina foto’s van deze machines.

E-loc 1010

Op 17 november 1982 werd e-loc 1010 door NS overgedragen aan de (in 1979 opgerichte) Stibans. Deze Stichting was door enkele enthousiaste hobbyisten in het leven geroepen om (de naam geeft het al aan) af te voeren Nederlands spoorwegmaterieel te behouden waarvoor in het Spoorwegmuseum geen plaats was. NS had namelijk geen bewaarbeleid maar liet dat (terecht) over aan de (voor NS) enige plek waar dat dient te gebeuren: het Spoorwegmuseum. Foto's van de overdracht van de loc aan Stibans naar een terrein van Werkspoor in Amsterdam staan op de pagina NS, elektrische locomotieven, serie 1000, kijk hier.
In 1989 werd de 1010 opgeknapt, omdat NS haar erg graag (!) aanwezig wilde laten zijn op het tentoonstellingsterrein van NS 150, het jubileum van honderdvijftig jaar spoorwegen in Nederland (1839-1989), dat in Utrecht werd gehouden. De loc is uiteindelijk overgedragen aan het Museum en behoort daar tot één van de topattracties.

Loc 1010 opgesteld in de centrale hal naast elektrisch tweewagen treinstel 386. Foto: Peter van der Vlist, 19 september 2007.
Loc 1010 in het Spoorwegmuseum. Foto: Peter van der Vlist, 17 januari 2008.


Loc 1010 in het Spoorwegmuseum. Foto: Peter van der Vlist, 17 januari 2008.
Loc 1010 in het Spoorwegmuseum in gezelschap van loc 1202 en 1312. Foto: Peter van der Vlist, 30 juli 2008.


Loc 1010 in het Spoorwegmuseum. Foto: Peter van der Vlist, 17 september 2008.
Loc 1010 in het Spoorwegmuseum op het buitenterrein. Foto: Els Bary-Peters, 10 december 2011.

E-loc 1312

Op 5 mei 2004 is loc 1312 uit Roosendaal opgehaald om de collectie van het Spoorwegmuseum te verrijken. Deze loc stond oorspronkelijk al op het verlanglijstje, en is nu alsnog bij het NSM gekomen. De loc is rijvaardig. In de loop van 2004 is de loc naar Arnhem gegaan. Het is de bedoeling deze loc voorlopig rijvaardig te houden. Of de loc ooit zijn originele Berlijns blauwe kleur zal terugkrijgen is nog onduidelijk. De 1312 is in september/oktober 2004 in de werkplaats Zaanstraat getest en weer rijvaardig verklaard. Standplaats van de loc is Arnhem Berg.

Tim Goorman heeft op zijn website de laatste jaren van dit loctype uitgebreid beschreven. Graag verwijs ik naar zijn goed gedocumenteerde informaties. Klik hier.
De loc is af en toe op het Nederlandse spoornet te zien bij bijzondere ritten. Speciale treinen of bij conditieritten om zijn rijvaardige staat op peil te houden. Een zeer beperkt aantal machinisten is nog bevoegd om met de loc te rijden. Onderstaande foto's geven een beeld van deze loc in zijn museale functie.

Loc 1312 van het Nederlands Spoorwegmuseum werd op 29 november 2011 ingezet om het treinpaar INT 145/146 naar/van Berlijn te rijden op het Nederlandse traject tussen Schiphol en Bad Bentheim en terug. Het zou gaan om zogenaamde conditieritten, terwijl ook Sinterklaas en zijn Pieten aan boord waren. In Bad Bentheim werd loc gewisseld met loc 103 245, eveneens een oudgediende. Filmpjes hiervan staan op Youtube, klik hier en hier.

De in trein 145 meereizende Sinterklaas kreeg tijdens het stationnement in Apeldoorn even de kans om de machinist van verse pepernoten te voorzien; in de verdere rit naar Bad Bentheim werden ook de reizigers royaal op snoepgoed getrakteerd. Deze vier foto's zijn gemaakt door Gerrit Bleumink op 29 november 2011, tijdens de stop in Apeldoorn.

Bertus Kers fotografeerde de tegentrein INT 146 bij de binnenkomst in Deventer, op weg naar Schiphol.