Diesel-elektrische locomotieven

Het jaarlijkse Oogst- en Fruitcorso in Tiel (sinds 1960), traditiegetrouw gehouden op de 2e zaterdag in september, trekt vele bezoekers uit de regio en van ver daarbuiten. De bezoekers komen veelal per trein en per speciale touringcars. De piekaanvoer van deze extra reizigers ligt tussen plm.12.00 en 14.00 uur. In het verleden werd dit extra reizigeraanbod verzorgd door de reguliere treinen (DE2- en DE3-treinstellen) van de serie 6100 (in 1977 nog in de doorgaande dieseldienst Utrecht – Tiel – Arnhem/Nijmegen) te verlengen en in enkel geval zelfs door vervangend materieel te rijden. Op zaterdag 10 september 1977 is een trekduw-eenheid (plan E-rijtuigen met verwarmingswagen) met de DE-locs 2212 (vóór) en 2243 (achter) uit zijn (Achterhoekse) weekend-reservedienst gehaald om trein 6139 te rijden. Op de foto heeft de stam zijn reizigers afgezet in Tiel (a: 12:25/v: 12:26) om zijn reis met minder passagiers te vervolgen. Het jaarlijkse Oogst- en Fruitcorso in Tiel (sinds 1960), traditiegetrouw gehouden op de 2e zaterdag in september, trekt vele bezoekers uit de regio en van ver daarbuiten. De bezoekers komen veelal per trein en per speciale touringcars. De piekaanvoer van deze extra reizigers ligt tussen plm.12.00 en 14.00 uur. In het verleden werd dit extra reizigeraanbod verzorgd door de reguliere treinen (DE2- en DE3-treinstellen) van de serie 6100 (in 1977 nog in de doorgaande dieseldienst Utrecht – Tiel – Arnhem/Nijmegen) te verlengen en in enkel geval zelfs door vervangend materieel te rijden. Op zaterdag 10 september 1977 is een trekduw-eenheid (plan E-rijtuigen met verwarmingswagen)met de DE-locs 2212 (vóór) en 2243 (achter) uit zijn (Achterhoekse) weekend-reservedienst gehaald om trein 6139 te rijden. Op de foto heeft de stam zijn reizigers afgezet in Tiel (a: 12:25/v: 12:26) om zijn reis met minder passagiers te vervolgen.


Het jaarlijkse Oogst- en Fruitcorso in Tiel (sinds 1960), traditiegetrouw gehouden op de 2e zaterdag in september, trekt vele bezoekers uit de regio en van ver daarbuiten. De bezoekers komen veelal per trein en per speciale touringcars. De piekaanvoer van deze extra reizigers ligt tussen plm.12.00 en 14.00 uur. In het verleden werd dit extra reizigeraanbod verzorgd door de reguliere treinen (DE2- en DE3-treinstellen) van de serie 6100 (in 1977 nog in de doorgaande dieseldienst Utrecht – Tiel – Arnhem/Nijmegen) te verlengen en in enkel geval zelfs door vervangend materieel te rijden. Op zaterdag 10 september 1977 is een trekduw-eenheid (plan E-rijtuigen met verwarmingswagen)met de DE-locs 2212 (vóór) en 2243 (achter) uit zijn (Achterhoekse) weekend-reservedienst gehaald om trein 6139 te rijden. Op de foto heeft de stam zijn reizigers afgezet in Tiel (a: 12:25/v: 12:26) om zijn reis met minder passagiers te vervolgen. De sikken 264 en 223 verkeren op 2 januari 1979 in winterslaap. De wagenplaatsing van de stukgoedwagens naar Den Haag, Leiden, Amsterdam en Haarlem is verricht en tijdelijk is het goederenvervoer in diepe rust. De recessie in het goederenvervoer in de tachtiger jaren en de steeds snellere stijging van de kosten van spoorvervoer ten opzichte van wegvervoer noopten tot nieuwe saneringen. Negen railbediende loodsen werden voortaan over de weg bediend vanaf nabijgelegen groepshoofdstations. Dicht gingen Almelo, Zutphen en Nijmegen per 26 september 1982, Leeuwarden, Breda en Goes per 21 november 1982 en Venlo, Tiel en Den Bosch per 29 mei 1983 (ingang zomerdienstregeling). Foto en informatie: Peter van der Vlist. Zie ook: http://www.locomotor.nl


In diepe winterslaap staat DE-rangeerloc 452 ter zijde op het terrein van de Hoofdwerkplaats Tilburg, mogelijk in afwachting van sloop. Foto: Peter van der Vlist, 6 januari 1970. De serie van 10 rangeerlocomotieven 451-460 werd in die jaren buiten dienst gesteld. En bestemd voor sloop. Ook deze 452 ontkwam hier niet aan. Op 8 augustus 1972 werden de laatste drie locomotieven uit deze serie (de 453, 459 en 460) naar de sloop gebracht. Overigens is de 451 bewaard gebleven bij de Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen. Klik voor de website van MBS, hier. Loc 451 kreeg bij de MBS het administratieve nummer 11, maar draagt op de loc zelf het oorspronkelijke nummer 451. Verder is informatie te vinden op Wikipedia, klik hier.


In Crailo is een vuiloverslagstation gevestigd voor de afvoer van huisvuil uit de Gooise regio. Het vuil wordt dagelijks afgevoerd per trein naar Wijster. Op deze foto staat de trein met de diesellocomotieven 2429 en 2431 te wachten op het voorbij rijden van trein 5858, de stoptrein uit Hilversum, bestaande uit vierwagentreinstel Plan T 529 en plan V 476. Het emplacement van de stapelplaats Crailo had ten tijde van deze opname nog maar één uitgang met aansluiting op het hoofdspoor, namelijk aan de noordzijde. De VAM-trein reed eerst naar Naarden-Bussum waar kop gemaakt werd voor de verdere rit naar Amersfoort. Met de trein reed dus een rangeerder mee. In Amersfoort werden de VAM-wagens gecombineerd met wagens uit andere regio’s (o.a. Den Helder) en uiteindelijk vertrok een lange VAM-trein in de avonduren naar Wijster in Drente. Foto: Peter van der Vlist, 9 augustus 1973.


Op 2 april 1963 werd een begin gemaakt met het zandvervoer ten behoeve van het Hoogheemraadschap Delfland over een 13 km lang traject van de Oranjebuitensluis, gelegen tussen Maassluis en Hoek van Holland, en Terheide. Dit vervoer van zand in het kader van de werkzaamheden ter versterking van de zeewering als sluitstuk van het Deltaplan heeft ruim twee jaar geduurd; per werkdag werden 8 treinen met maximaal 24 wagens zand vervoerd, grotendeels over een spoorbaan die speciaal voor dit doel werd hergelegd. Op beide foto’s links en rechts is DE-loc 2272 met 20 beladen zandwagens (en een conducteurswagen) in de duinen te Hoek van Holland ter hoogte van de Helmweg onderweg ten behoeve van dit zandtransport; 13 april 1965.


DE-loc 2297 met een zandtrein bestaande uit 22 lege zandwagens met 2 conducteurswagens (achteraan: D2590) bij vertrek uit Hoek van Holland Haven naar Maassluis; 13 april 1965. Dit zandtransport van Maassluis naar Ter Heide vond plaats in het kader van de werkzaamheden voor versterking van de zeewering tussen 1963 en 1965. Enige jaren hiervoor was de spoorlijn van het Hoogheemraadschap Delfland van Hoek van Holland door de duinen naar Kijkduin opgeheven, doch een deel hiervan werd voor dit zandtransport herlegd. Voor de versterking van de Delflandse zeewering ten noorden van Hoek van Holland was namelijk een zeer grote hoeveelheid zand nodig, die per spoor werd aangevoerd. Gedurende ongeveer twee jaar voerden 8 treinen per dag zand aan van een terrein ten oosten van Hoek van Holland (Oranjebuitensluis) langs het traject van de herlegde duinspoorweg tot aan Terheide. Voor deze zandtreinen waren 50 kiepwagens in dienst genomen, die vier bakken van elk 5 m3 hadden; het eigen gewicht bedroeg 12.5 ton, het laadvermogen 27 ton. Bron: NVBS Maandblad Op de Rails 1962, p. 118 en 1963, p. 73.DE-loc 2232 met geelbanders in Geldermalsen. Dit station was in de avonduren een knooppunt voor het rangeren met wagens van het Van Gend en Loos stukgoedvervoer. De wagens waren herkenbaar aan een geel teken op de hoekstijlen. Treinen uit diverse richtingen werden hier opnieuw samengesteld; de wagens gingen over op diverse richtingen in nieuw samengestelde treinen. Het rangeren gebeurde met duw- en trekstootjes en remsloffen op de rails. De kunst was de remsloffen zodanig te plaatsen, dat de wagens precies goed stil kwamen te staan en direct gekoppeld konden worden, zodat het (extra) aandrukken door de locomotief achterwege kon blijven. Het stukgoedvervoer van Van Gend en Loos per spoor is gestaakt in 1984, zie ook de pagina: NS/Achtergronden, klik hier. Foto: Frans van den Hurk Sr., mei 1964.Stations met een goederenloods beschikten veelal ook over de eigen rangeerlocomotief. In Geldermalsen staat locomotor 334 geparkeerd bij de loods, die helaas begin jaren 80 is afgebroken. Het laad- en losperron (ook wel de veelading genoemd) is in de zomer 2010 gesloopt. Foto: Peter van der Vlist, 21 oktober 1979.