Copyright & disclaimer

Deze website is op de eerste plaats bedoeld om u te laten mee genieten met mijn collectie die ik in de vorige eeuw heb opgebouwd. U kunt alle beelden gratis en onbeperkt bekijken. Er is geen enkele bescherming ingebouwd tegen het kopiëren van foto's en teksten. Maar dat betekent niet dat foto's en teksten zomaar gebruikt mogen worden op andere sites of in boeken en tijdschriften. Ik doe daar nooit moeilijk over, maar het moet natuurlijk wel even vooraf gevraagd worden.

Daarom toch maar wat spelregels.

Algemene voorwaarden:
Op deze site zijn alle onderdelen, zowel tekst, grafische voorstellingen, beeld- en geluidsmateriaal allemaal auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming vooraf van de webmaster van Archief Edward Bary worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.
Ook mogen onderdelen niet worden gepubliceerd op internetsites zonder hierover vooraf contact te hebben gehad met de webmaster van Archief Edward Bary.
Misbruik van onrechtmatig verkregen en gebruik van deze onderdelen zal in rechte worden bestreden.

Maar ik ga er gewoon van uit, dat we er altijd samen uitkomen.

Voor gebruik van foto's in commerciële publicaties vraag ik een vergoeding. Van de winsten wil ik een beetje mee genieten. Ook gelden daarbij altijd de volgende voorwaarden: vermelding van mijn naam en een gratis presentexemplaar. Bij geconstateerd ongevraagd gebruik wordt minimaal 75 euro per foto in rekening gebracht. Overigens blijven alle rechten te allen tijde bij mij berusten.

Gebruik van onderdelen van deze site voor eigen gemaakte internetsites:

Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid

Nieuwsbrieven
Regelmatig wordt deze website aangevuld met nieuw materiaal, van mijzelf of van anderen. De updates leg ik vast op de pagina Updates met een volgnummer, een datum en een korte beschrijving.
Voor mijn vaste bezoekers presenteer ik de updates ook in een Nieuwsbrief (pdf-bestand), ongeveer een keer per maand. Het bestand stuur ik rond als een e-mailbijlage.

Geen gastenboek
Ik maak geen gebruik van een gastenboek. Hoe goed bedoeld en nuttig dat ook kan zijn, het leidt mij af van de hoofdtaak: het primair ontsluiten van mijn collectie voor zoveel mogelijk liefhebbers.

Copyright © Edward Bary. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden en/of wijzigen van teksten van deze website onder de bepalingen van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation.

Edward Bary